Privatlivspolitik

Sådan håndterer vi dine persondata

 

Modern W håndterer persondata i forbindelse med kerneforretningen på følgende områder:

 1. Udsendelse af nyhedsbreve
 2. Navn, adresse, e-mail
 3. Tilmelding til events via hjemmeside
 4. Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, kreditkortinformationer
 5. Køb af produkter via hjemmeside/webshop
 6. Navn, leveringsadresse, e-mail, kreditkortinformationer, købsstatistik
 7. Der er oprettet databehandleraftale med den leverandør, der hånd­terer Modern W's interne IT-systemer, og der er oprettet databehandleraftaler med de specialister, der deltager i det enkelte community.
 8. Hvert medlem af Modern W har i forbindelse med tilmeldingen afgivet samtykke ift. Modern W's behandling af dennes persondata.
 9. Modern W overfører kun persondata til samarbejdspartnere udenfor EØS/EU, når der er opnået sikkerhed for, at det sker på et grundlag, der er gyldigt ift. GDPR, og det vil altid være Modern W, der er ansvarlig for data.
 10. Modern W har iværksat tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der står mål med følsomheden af de be­handlede data, og overholder procedurer og rutiner i EU’s persondataforordning af 25 maj 2016.
 11. Modern W beholder, efter et medlems udmeldelse, dennes persondata i op til 5 hele kalenderår efter udmel­del­sen, idet disse regnes som værende bogføringsbilag, eller dokumentation hertil, og hører under bogfø­ringsloven. Herefter slettes de.
 12. Modern W's medlemmer, om hvem vi har registreret oplysninger, nyder følgende rettigheder som nedenfor anført:
 13. at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
 14. at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 15. at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid, når behandling af oplysninger er baseret på et sådan. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden tilbage­kaldelsen af dit samtykke
 16. at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
 17. at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet
 18. Du kan altid få dette uddybet ved kontakt til: info@modern-w.com